De Namen van God

Met honderden verschillende namen wordt de Godheid in de Bijbel aangeduid. De enige eigennaam Jehova, waarmee Hij Zichzelf bekend maakte ('Ik ben Die Ik ben'), heeft zwaar geleden onder de mystiek en is door de Joden op grote schaal uit de Bijbel verwijderd. Omdat het de naam is waar door mensen behouden worden, moet die actie de duivel wel tot tevredenheid stemmen. In het Nieuwe Testament is de naam van de Here Jezus synoniem voor Jehova. Helaas lijkt het ook in christelijke kring een trend te worden die identificatie van de Godheid te omzeilen. Sommigen beweren zelfs onder Joden te evangeliseren zonder de naam van het behoud, waarmee God de mens nadert, uit te spreken. De Here Jezus reserveerde voor Zichzelf tijdens zijn verblijf op aarde overigens de term Zoon des Mensen, in plaats van Zoon van God, omdat Hij de officiële erfgenaam van Adam was. In die hoedanigheid kon Hij de Losser van de mensheid worden. Zijn aanstelling tot Zoon van God moest toen nog komen. ‘Ik zal zijn die Ik zijn zal.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.