Het Koninkrijk in het N.T.

Gods al bij Adam begonnen spreken over Zijn door profeten herhaaldelijk aangekondigde Koninkrijk wordt in het Nieuwe Testament voortgezet. Daar vindt men er diverse termen voor, waarvan de uitdrukking 'Koninkrijk Gods' het meest voorkomt. Het heeft een hemels karakter, brak aan bij de opstanding van de Heere Jezus Christus, maar zal pas in de toekomst openbaar worden. Dan manifesteert de nu nog in de hemel vertoevende Zoon, aan Wie het door God ge bouwde rijk is gegeven, zich daarmee ook op de aarde. Hij beschikt daartoe over een zowel hemelse als aardse afstamming. Behalve van God, is Hij Zoon van David en Adam. De Gemeente kent Hem nu al als Koning, maar heeft tegelijk een intiemere relatie met Hem. Hij noemt degenen die in Hem geloven Zijn broeders en is hun Hogepriester. Kort na dat Johannes de Doper predikte dat het Koninkrijk nabij was gekomen, werd het ook werkelijk gevestigd. In feite was het tenslotte niet Johannes, maar de Heere Jezus, Die de weg van de Messias de opgestane Gezalfde voorbereidde. ‘Uw koninkrijk kome, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.