Het Koninkrijk in het O.T.

Gods plan mondt uit in de heerschappij van Christus op aar de. Hij ging na Zijn dood en opstanding naar de hemel, om eens met Zijn Gemeente hier terug te keren en Israël tot bekering te brengen. Over Zijn nu nog verborgen, maar in de toekomst geopenbaarde koninkrijk wordt heel de Bijbel door gesproken. Zoals Adam een beeld is van de Koning die ooit zou komen, is de hof waarin hij leefde dat van het Konink rijk. De Heere Jezus Christus is als Zoon des Mensen de wettige erfgenaam van Adam en David, zodat hij recht heeft op de (ook aardse) troon. Hij kwam eerst voor de redding van zondaren, maar reeds tegen de achtergrond van een nog te bouwen koninkrijk, waarvan ook een bekeerd (overblijfsel van) Israël deel zal uitmaken. Dat rijk heeft een hemels karakter en dito oorsprong, maar zal ook op aarde worden gevestigd. Over de komende Koning spreekt het Oude Testament, maar ook over degenen die bij Hem horen of – zoals de Schrift het zegt – 'in Christus' zijn. De Steen, die Christus is, zal weldra heel de aarde vullen. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.