De Bijbel (Bibliologie)

Niet de uiteenlopende stijlen hanterende schrijvers van de Bijbel zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, maar het resultaat van hun arbeid is dat wel. Wie dat niet gelooft neemt het Bijbelse getuigenis niet serieus. De Heere Jezus beschouwde het O.T., inclusief de wonderen daarin, als historisch betrouwbaar. Samen met het N.T., dat verklaart wat tijdens Mozes en de profeten nog verborgen moest blijven, vormt dat het Woord van God. Daarin openbaart Hij Zich zelf en staat van begin tot eind de Heere Jezus Christus centraal. Alleen voor wie gelooft, wordt de bedekking over de één geheel vormende Schriften weggenomen. Door die te onderzoeken leert de gelovige de Heer kennen en neemt hij Gods Geest tot zich. Wie vasthoudt aan menselijk denken, geeft geen plaats aan het Profetische Woord, dat ‘zeer vast’ en toekomstgericht is. Het is Geest, Leven, Kracht, Waarheid. ‘Uw Woord is de Waarheid.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.