De Tempel(s)

Na de Tabernakel en drie zichtbare stenen versies in successie, is de Gemeente de vijfde Tempel. Die wordt door Chris tus Zelf gebouwd, met de gelovigen als ‘levende stenen’ en Hij Zelf als het Hoofd. Anders dan Israël, dat een tempel hád, vormen de leden van Christus' Lichaam er zelf één. De vier voorgaande aardse tempels verwezen naar die huidige geestelijke. In hun ultieme typologische betekenis waren zij een beeld van de schepping, waarin God woont. Het Heilige refereerde aan het aardse, het Heilige der Heiligen aan het hemelse. Naar analogie van de Mozaïsche wet is ook de stenen tempel vernietigd en vervangen. De Rots, waarop de nieuwe, de Gemeente, wordt gebouwd, is door de Joden verworpen. En dat doet iedereen die zich stoot aan het in die tempel bewaarde Woord. ‘Zo wordt gij als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.