De Tabernakel - deel 1

De tabernakel van Israël was slechts een voorafschaduwing van toekomstige hemelse realiteit onder het Nieuwe Ver bond, door Mozes voorzien. Terwijl de hogepriester jaarlijks dienst deed in het Heilige der Heiligen, waaruit blijkt dat de mens er niet door werd gereinigd en geheiligd, is Christus thans eeuwig Hogepriester der gelovigen. Zij hebben vrije toegang tot de genadetroon. Ten teken daarvan scheurde bij de dood van de Heere Jezus het Voorhangsel. Er was een einde gekomen aan het Oude Verbond. Onder het Nieuwe Verbond wordt niet wat dood, maar wat levend is geofferd. In navolging van de Hogepriester mogen gelovigen als priesters hun eigen lichaam en leven offeren aan Hem. Een hemelse roeping, buiten legerplaats en religie. ‘Dit is het bloed van het Nieuwe Testament.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.