Christologie: Christus in héél de Bijbel

Gods zichtbare verschijning heet in het Oude Testament Jehovah. In het Nieuwe Testament openbaart Hij Zich in de Heere Jezus Christus. In die zin zijn zij Dezelfde. Na het af leggen van Zijn Godheid werd Hij mens, Zoon van Adam (Zoon des Mensen), met in genetische lijn ook het recht op Davids troon. Bij zijn opstanding kreeg Hij de heerlijkheid van de Gezalfde, de aanstelling tot Zoon en Hogepriester. Hij ontving als eerste de Heilige Geest en openbaart Zich bij Zijn wederkomst sámen met Zijn Lichaam, de Gemeente. Dan zal het Joodse volk Hem erkennen als Messias en her kennen Degene Die het heeft doorstoken. De opgewekte Je zus van Nazareth blijkt Jehovah. Hij Die er altijd was, maar pas bij Zijn verrijzenis tot Zoon werd gesteld. Daarom is Hij in chronologische volgorde: Heere Jezus Christus. ‘Deze Je zus heeft God gemaakt tot Heere en Christus.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.