Engelen en Demonen

Terwijl engelen ‘boodschappers’ zijn en zich kunnen materialiseren, dus over een lichaam beschikken, zoeken demonen in de Bijbel ‘boze geesten’ genoemd aardse lichamen. Zowel God als de duivel beschikt over engelen. Als in deze tijd engelen verschijnen, zijn dat doorgaans 'engelen des lichts' in dienst van satan. Demonen zijn geesten van personen uit de door God veroordeelde en vernietigde oude wereld, die voor de huidige bestond. Zij willen de mens wiens lichaam zij gebruiken volledig besturen. Daardoor ontstaat krampachtig gedrag van de betrokkenen. Vaak met een religieus karakter, want religie (niet te verwarren met ge loof in Christus) is een satanisch wapen om mensen het zicht op de vrijheid in de Heer te ontnemen. Alleen Gods Woord geeft daarop de overwinning. ‘Gelooft niet iedere geest, maar beproeft of zij uit God zijn.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.