Numerologie; Getallen in de Bijbel

De Bijbel bevat veel getallen. Vaak, maar lang niet altijd, dragen die een diepere symbolische in zich. Die moet dan elders uit de totale context van de Schrift blijken. Dat is in elk geval zo met de getallen één tot en met tien. Eén verwijst naar God, vijf naar het (nog) verborgene, zeven naar verlos sing. Enzovoort. Maar de term ‘een, twee’ houdt niet meer in dan ‘een paar’ of ‘weinig.’ Zonder meer aan elk getal unieke betekenis toekennen brengt iemand geestelijk niet veel verder. Ook elke Hebreeuwse letter (en dus elk woord) eeft een getalswaarde. Die kan interessant zijn, maar leidt niet tot dieper verstaan van het Evangelie. Veel Joden hou den zich intensief bezig met getallenmystiek, maar zij komen daardoor niet massaal tot geloof in Christus. ‘Die het ver stand heeft berekene het getal.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.