Ultra-dispensationalisme & Alverzoening

Een extreem doorgevoerde en daardoor niet meer duidelijk op bijbelse gronden gefundeerde leer der bedelingen, officieel ultradispensationalisme genoemd, draagt het gevaar in zich uit te monden in de opvatting dat tenslotte ieder mens wordt behouden. Die leerstellige weg blijkt vooral geplaveid met filosofie. Ook als men daarmee het eindstation van de leer der alverzoening niet bereikt, ontstaat toch onschriftuurlijk gedachtengoed, zoals de suggestie dat de meeste brieven in het N.T. niet rechtstreeks bestemd zijn voor christenen. Voorts zouden er twee Gemeenten bestaan, in plaats van het ene Lichaam van Christus. Tegenover de uiterst magere onderbouwing van deze leringen staat een overvloed aan bijbelse informatie om die te ontmaskeren. Laat u met God verzoenen.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.