De Leer der verborgenheid: niet voor ieders oog bestemd

Onzichtbaar voor het oog van de door Hem losgelaten wereld werkt God in deze tijd. Buiten die duisternis maakt Hij Zich bekend aan gelovigen, zoals de Heere Jezus dat deed met gelijkenissen, die anders dan doorgaans wordt beweerd ¬†niet waren bedoeld om Gods plan te verklaren, maar om dat te verhullen. De ‘verborgenheid’ was altijd essentieel daarin. De nieuwtestamentische apostelen en profeten had den de taak te openbaren wat in het Oude Testament daar over nog verborgen was, inclusief de kruisdood en opstanding van de Heere Jezus. De Gemeente, een nog in de hemel verborgen volk, deelt in de geestelijke, naar aardse maatstaven onzichtbare, zegeningen. Want de verborgen waarheid heeft God bereid voor wie Hem liefhebben. Aan wie daar voor geen interesse heeft, maakt Hij Zich ook niet bekend. ‘Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.