De leer der verlossing

De leer der verlossing; Vrijgesproken tot dienst
De verlossing van een christen is gebaseerd op de wet, hoe wel hij daaronder niet (meer) leeft. Overeenkomstig oudtestamentische juridische kaders was Jezus van Nazareth, als hoogste familielid van de mensheid, gerechtigd op te treden als (ver)Losser. Hij betaalde een prijs, door heerlijkheid op te geven. Daarmee verontreinigde Hij Zich. Zijn lijden en sterven bracht vergeving voor alle mensen, maar alleen wie gelooft krijgt deel aan Zijn nieuwe leven, bewerkt door Zijn opstanding. Evenals Hij leefden de christenen eerst onder slavernij (van o.a. wet, dood en zonde), maar werden zij door Zijn opstanding bevrijd. Maar omdat zij God lief heb ben dienen zij Hem vrijwillig. ‘Bij de Heere is veel (ver)lossing.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.