De leer der bedelingen

De leer der bedelingen; Eén streep of een plan? Terwijl de verbondstheologie Gods handelen met de schep ping als één ononderbroken lijn van Adam tot aan de Jongste Dag ziet, gaat het dispensationalisme uit van een ‘leer der bedelingen’. Daarin worden verschillende fasen, met elk specifieke kenmerken, onderscheiden in Gods totale plan. Naar analogie van de scheppingsdagen. De Heer kan een regime zoals dat van de wet instellen, maar ook weer beëindigen. Ook begon Hij soms nieuwe onderdelen van Zijn plan naast, of parallel aan, al bestaande principes. Voor het dis pensationalisme bestaan goede bijbelse gronden. Minstens twee bedelingen worden in het Nieuwe Testament met name genoemd. Een verschil met de verbondstheologie is dat die geen helder bijbels perspectief heeft voor de huidige wereld. Ook biedt zij geen duidelijk onderscheid tussen (de beëindigde periode van de) wet en genade.

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.