Kind, Knecht, Koning (Conferentie Wuppertal 2014)

Met de bedoeling Knecht van de Vader te worden, kwam de Heere Jezus als Kind ter wereld. Hij deed tijdens zijn leven op aarde wonderen in Gods kracht, maar in een dienstbare positie. De term 'Knecht des Heeren' heeft in de Bijbel diver se toepassingen. Ook Israël, het volk dat het Woord der Waarheid moest bewaren, de Gemeente en individuele christenen kan men zo noemen. In de Bijbel sluit de ene toepas sing de andere niet uit. Al bij de verwekking van het Kind was de Vader van plan, Hem via de weg van vernedering en dienstbaarheid tot Zoon en Erfgenaam aan te stellen. Dat ge beurde bij de opstanding van Christus. Leden van Zijn Ge meente, die Zijn Zijn loon is, delen met Hem in de erfenis als ook zij zonen zijn geworden. De weg daarheen voert, net als die van Hem, door vernedering en dienstbaarheid. In die zin zijn Gods kinderen, die nu gevormd worden door Hem, ook zijn knechten. Als Hij, die Zoon en Koning werd, ge roepen om boodschappers te zijn van het door God gespro ken Woord. Daarin en in de gestalte van de Zoon maakt Hij zich bekend. ‘De dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.