Jerobeam en de twee profeten

Een historisch verhaal in 1 Koningen 13 blijkt van grote ty pologische waarde. Dat een profeet uit Juda naar de tien stammen kwam, waar koning Jerobeam een eigen religie wilde stichten, geeft zicht op het feit dat de gemeente van Christus toch dáár is geboren. Terwijl Juda allerlei wetten accepteerde, maar de Messias afwees, had God als het ware nog Israël, c.q. Efraïm, achter de hand om Zijn Waarheid te verspreiden. In de toekomst, na de opname van de Gemeente, zullen beide volken weer één worden. Ook dat blijkt al uit de geschiedenis in Koningen. Beide blijken een profeet te hebben. De splitsing, inclusief de uiteenlopende opvattingen van die twee profeten, was voorzien in Gods plan. Het Evangelie klonk via het échte Israël, maar was afkomstig uit het ongehoorzaam geworden Juda. Aan dat Joodse volk mag nu de uit de tien stammen voortgekomen Gemeente de heils boodschap verkondigen. In navolging van Paulus. Hij pre dikte de boodschap van de opgestane Christus, die op een ezel – beeld van de Gemeente – als de Mensenzoon naar Jeruzalem kwam. Zoals ooit de profeet uit Israël een ezel liet zadelen om zijn collega uit Juda te zoeken. ‘En hij ging door een anderen weg.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.