Een veel beter verbond (Conferentie Wuppertal 2013)

De diverse verbonden die God in de periode van het Oude Testament sloot  zoals met Abraham, Noach, Mozes en Da vid  mondden uit in het Nieuwe Verbond. Dat werd van kracht bij de opstanding van de Heere Jezus Christus. Een béter verbond dan wat er tot dan was geweest, constateerde Paulus. Dat het zou komen was  bedekt  in het Oude Testament al beloofd.  Voor de via Mozes aan Israël gegeven wet was geen plaats meer na Christus' verrijzenis. Hij had die, als nakomeling van Adam, door Zijn dood vervuld. De wet was tot op Christus, schreef Paulus. Die wet is volgens Petrus een ondragelijk juk gebleken. Een spiegel waarin de mens steeds ziet hoe vuil hij is, maar waarmee hij zich niet schoon kan wassen. Toch leven velen nog onder die wet. En zij stapelen regel op regel. Zowel Joden als christenen. 'Onzinnig', noemde Paulus dat, toen hij het zag bij de Galaten. Gelovi gen zijn tot vrijheid geroepen. Om in die vrijheid de Heer te dienen, geenszins tot bandeloosheid. ‘Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.