Het Evangelie

Vaak wordt het Evangelie (afgeleid van het Griekse woord euangelion) 'blijde boodschap' genoemd. 'Goede boodschap' zou beter zijn, want veel aspecten ervan zijn op zichzelf geen blijde tijding, maar wel onlosmakelijk onderdeel van een goed geheel. De kruisdood van de Heere Jezus bijvoorbeeld is welbeschouwd niet om blij van te worden, maar daarmee bracht Hij wel de schuld van de mens in de dood, zodat eeuwig leven mogelijk werd na Zijn opstanding. Het Evan gelie, de boodschap van het Nieuwe Verbond, was al in het Oude Testament beloofd, eigenlijk van Genesis af. God maakte altijd Zijn plannen bekend en houdt Zich aan zowel Zijn beloften als Zijn waarschuwingen. In het Oude Testa ment is het verlossende werk van de Heer dikwijls aangekondigd. Over Hém gaat het in heel de Bijbel en het Evange lie. Niet over mensen, zoals vaak ten onrechte wordt gezegd. Gods Woord is er vóór, maar gaat niet  zeker niet voortdurend óver mensen. Het is de boodschap dat de Zoon de door Hem verloren mensen zoekt, om die  als het schaap uit de gelijkenis te redden. Hij verzamelt een volk voor Zijn Vader. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.