Vrucht dragen

Veelal verstaat men onder christelijk vrucht dragen het winnen van mensen voor de Heer. Dat is evenwel, hoe belang rijk ook, slechts een beperkt onderdeel van de totale vruchtbaarheid in Gods plan. Overigens brengen ook ongelovigen vruchten voort, maar van gelovigen wordt verwacht dat die 'de bekering waardig' zijn. Inherent aan ontkiemen van zaad is dat het eerst sterft. Zo ging het ook met de Heere Jezus. Pas na de dood volgt vrucht. En het nu wegens onvruchtbaarheid afgesneden Israël, zal ooit van zijn Koning getuigen tegenover de volken. Wie nu het eigen natuurlijke leven lief blijft hebben, zal geen of weinig geestelijke vruchten voort brengen. Daaraan ligt de vernieuwing van denken ten grond slag, die ook moet worden gevoed met het Woord, de te proeven Waarheid. Overgave daaraan is de primaire manier om Hem te dienen. Om vrucht te dragen geeft God aan ieder talenten naar diens vermogen. Dat is vooral een kwestie van de binnenkant, zoals bij alle vruchten. De buitenkant is de bolster, maar wat er in zit, komt op een gegeven moment naar buiten. Brengt dan vruchten voort, de bekering waar dig.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.