De 70ste week en de 1000 jaren

Veel staat de aarde nog te wachten. De Bijbel is daarover duidelijk voor wie Schrift met Schrift vergelijkt. God spreekt in Zijn Woord over de toekomst, die besloten ligt in Zijn plan. Christus' bij Diens opstanding gestichte koninkrijk is eeuwig, maar nog niet geopenbaard op aarde. De nu bestaande Joodse staat is daarvan noch begin noch Gods werk, maar wel geprofeteerde ongehoorzaamheid. Sinds de verwoesting van  Jeruzalem,  waarover  Daniël  met  de  Heer sprak, zouden niet zeventig maar zeventig maal zeven jaren verstrijken, vóór de komst van de Messias. Bij de zogenoemde intocht in Jeruzalem van de Heere Jezus waren 69 van die 'jaarweken' verstreken. De zeventigste, waarin de antichrist regeert en een gelovig overblijfsel van Juda uit het land vlucht, komt nog. Halverwege die 'week' breekt de grote verdrukking voor Israël aan, die zich later – alvorens de duizend jaren aanbreken – over de gehele wereld uitbreidt. Zoals eens de Heere Jezus vaart de Gemeente van Christus aan de vooravond van die zeventigste week ten hemel, nu al het huis van gelovigen. En zij keert met haar Heer terug, om als één Man de vrouw – Israël – te huwen. ‘In de stad die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen (…) want ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.