Bijbelse economie

De  bestaande  wereldse  economie  is  een  luchtballon,  die vroeg of laat wel moet knappen. God gaf ooit richtlijnen voor het gebruik van grond en andere bezittingen aan het volk Israël, dat die richtlijnen echter nooit consistent heeft nageleefd. Het raakte Gods land  waar het mocht wonen  kwijt, omdat het niet aan de daarvoor geldende instructies voldeed. Essentieel waren onder meer de economische regels dat aan volksgenoten en vreemdelingen geen rente in rekening mocht worden gebracht en elk zevende jaar landbouw grond ongebruikt bleef, waarna  naar Gods belofte  de opbrengst voldoende voor drie jaar voedsel zou zijn. En schulden moesten, verordonneerde de Heer, altijd tijdelijk zijn. Het door God bedoelde economische stelsel staat haaks op dat van deze wereld, zoals gehanteerd door nationale en lo kale overheden. Maar in het duizendjarige rijk, als de Heer regeert, zal het onverkort weer actueel worden. Intussen is het de bedoeling dat in overdrachtelijke zin ook binnen de Gemeente de contouren van wat de bedoeling was al opgeld zouden doen tussen de broeders en zusters. ‘Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.