De Bruid

Hoewel de Gemeente en Israël veel gemeenschappelijk heb ben, moet men voor een goed begrip van Gods 'plan der eeuwen' niettemin ook het onderscheid kennen tussen die beide. Het niet onderkennen van dit onderscheid leidt enerzijds tot verlies van de nog onvervulde profetieën (waarin Israël een hoofdrol speelt) en anderzijds tot een niet onderkennen van de werkelijke positie en functie van de Gemeente. De opvatting, dat de Gemeente de 'bruid' van Christus zou zijn wordt gewoonlijk als vanzelfsprekend aangenomen. En zo er al enige argumentatie wordt aangevoerd, is die gebaseerd op het idee dat de Gemeente (het verlengstuk van) Israël is. In het Nieuwe Testament waarin gemeentelijke waarheid niet langer verborgen is wordt het woord 'bruid' echter nergens op de Gemeente van toepassing gebracht. In tegendeel, de Gemeente wordt beschreven als de 'vrouw', de echtgenote, van Christus, en nog nauwkeuriger als 'Zijn Lichaam'. Zij wacht niet op de toekomstige vereniging van bruid en Bruidegom, maar leeft nu reeds in gemeenschap met de Man. ‘Want wij zijn leden van Zijn lichaam.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.