Oorlog en Vrede

Gelovigen kregen vrede met hun Schepper, maar daarmee is de strijd tussen waarheid en leugen nog niet beslecht, die men in de wereld vooral tracht op te lossen door democratie. Maar de stem van de meerderheid in een door de vorst der duisternis geregeerde wereld leidt niet tot de waarheid, waarvan trouwens weinig overblijft als men die beperkt tot waarover men het eens kan worden. Gelovigen maken door de Heere Jezus Christus deel uit van Gods onveranderlijke plan, onder het Nieuwe Verbond. Dat kunnen zij weten op grond van Zijn Woord, hoewel velen menen het vooral te moeten voelen. De Bijbel brengt vrede altijd in verband met geloof. Daarom zal vrede nooit kunnen heersen in een God werende wereld, die dan ook tot Christus' wederkomst ge kenmerkt blijft door oorlog. Maar wie Zijn vrede nu al kent, mag zich voor Hem beschikbaar stellen en – hoewel nog wandelende in het vlees – de loopbaan lopen, op weg naar de onvergankelijke kroon. Wetend dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Zijn enige strijd is die voor onwrikbaar geloofsbehoud. Want wie vasthoudt aan Gods Woord, kan aanvallen verwachten, zelfs uit christelijke kring. ‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.