Buiten de legerplaats

Buiten de poorten van Jeruzalem heeft de Heere Jezus geleden, kwam hij tot nieuw leven en zal hij (op de Olijfberg) ook met de Gemeente terug komen. Symboliek die de essen tie van het Evangelie ondersteunt, de oproep: 'Kom er uit.' Altijd riep God gelovigen uit te gaan en de stad van de zelf gemaakte god – zoals het gouden kalf – aanbiddende meerderheid te ontvluchten. Daar heerst wel religie, stapelt men regel op regel, maar niet de vrijheid waartoe de Heere ons roept. De verheerlijkte Christus, door Wie de Schepper Zich laat kennen, bevindt Zich buiten de legerplaats. Dáár, in de woestijn, roept Hij als haar Hogepriester Zijn Gemeente sa men. In de stad, de oude wereld, heerst de duisternis van de onwetendheid en poogt men tevergeefs de schade te beperken door eigen inspanningen. Zoals in het Jeruzalem, dat zijn profeten doodde. Maar wie wil, wordt uitgeleid naar het licht van Gods Woord. ‘Al wie de Heere zocht, ging uit tot de tent der samenkomst, die buiten het leger was.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.