Ambten in de gemeente

Hoewel het woord er niet letterlijk in voorkomt, laat de Bijbel wel degelijk het bestaan van het begrip 'ambten' zien in de vorm van aan de Gemeente gegeven en door onder anderen herders en leraars uitgevoerde bedieningen. Zij leiden de gelovigen, zoals een herder de schapen, naar het voedsel, maar voeren geen heerschappij over hen. Zij hebben een dienende taak, zijn niet door mensen maar door de Heilige Geest aangesteld en dragen aan hen overgedragen verantwoordelijkheid. Primair tegenover hun Heer, de Opperherder. Paulus besefte ooit aan Hem rekenschap te moeten af leggen. Dat geldt voor iedere dienaar die onder de gelovigen arbeidt, maar ook voor ieder individueel lid van de Gemeen te. Het is hun taak te voorzien in het onderwijs over wat on der het Oude Verbond nog verborgen was. Trouw aan het Woord, de bediening en daarmee aan de Heer is een van hun kenmerken. Maar dat behoort voor iedere gelovige, binnen het vermogen dat hem is geschonken, zo te zijn. ‘Doet alle dingen als voor de Heere.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.