Het werk van de Geest

Heilige Geest, Geest Gods, Geest van Christus, Geest der Waarheid, Geest der zoonstelling. Hoe ook in de Bijbel genoemd: er is maar één Geest waarin gelovigen tot één Lichaam zijn gedoopt en Die in hen het verborgen werk van God doet. Behalve diverse namen, zijn er ook tal van aspecten die de activiteit van de Heilige Geest kenmerken. De Bijbel zegt onder meer dat Hij overtuigt van zonde, de harten doorzoekt, gelovigen vervult, troost, doopt, heilig maakt, leidt in alle Waarheid, voor hen bidt, leven en vruchten voortbrengt. Maar het belangrijkste is dat Hij spreekt. Dat is op de een of andere manier ook gerelateerd aan al die andere kenmerken van wat Hij doet. De Geest is dan ook de inspirator van het Woord, dat Hij gelovigen wil doen verstaan. Dat is Zijn beloofde leiden in alle Waarheid, waarvan hij degenen die voor dat Woord buigen op hun beurt ook doet spre ken, c.q. getuigen. Hij is het ook die hen naar het zoonschap, de erfenis leidt. Dat toe te laten, ook in praktische levens wandel Hem alle ruimte te geven, is de verantwoordelijkheid van iedere gelovige individueel. ‘Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde Geest.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.