De verheerlijking op de berg

Tijdens 'de verheerlijking op de berg' zagen de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes de Heer in een verheerlijkte gedaante spreken met Mozes en Elia. Dat was een verwijzing naar latere realiteit: de majesteit van de opgestane en tot Zoon gestelde Christus als Hogepriester en Koning, Zijn huidige positie. Ooit zal Hij opnieuw in heerlijkheid op een berg (de Olijfberg) verschijnen. Zowel Petrus als Johannes schreven later Zijn heerlijkheid te hebben gezien. Dat moet bij Zijn ontmoeting met Mozes en Elia vertegenwoordigers van respectievelijk wet en profeten zijn geweest. De drie discipelen die daar bij waren, beeldden de minderheid uit van gelovigen die Zijn heerlijkheid blijven zien, midden in een wereld vol strijd. Gelovigen mogen met Hem, hun Voor spraak, op de berg verblijven. In feite kreeg, naar analogie van Mozes en Elia in het Oude Testament, ook Paulus op de berg Sinaï zicht op gemeentelijke waarheid. Om de betekenis van dergelijke gebeurtenissen te kunnen duiden, is het nodig  zoals altijd voor bijbelstudie Schrift met Schrift te vergelijken. ‘Maar wij zien Christus met eer en heerlijkheid gekroond.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.