Eerstgeboorterecht & Koningschap

Klassieke erfrechtelijke instituten als eerstgeboorterecht en koningschap hebben in onze moderne samenleving weliswaar hun betekenis verloren, maar op de heilsgeschiedenis zetten zij hun stempel. In de Bijbel werden deze bijeen horende functies sinds Jakob uitdrukkelijk van elkaar gescheiden en vererfd via twee verschillende stammen van Israël, en daarmee ook via ‘de twee huizen van Israël’. Dat de profeten letterlijk verkondigden de continuering van beide instituten door alle tijden en generaties totdat ‘de Zoon des Mensen zal zitten op de troon Zijner heerlijkheid’, is helaas veelal onbekend. ‘Juda werd machtig onder zijn broederen… maar de eerstgeboorte was van Jozef.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.