Boaz en Ruth

Hoewel oppervlakkig gezien een romantisch liefdesverhaal, staat het bijbelboek Ruth bol van naar Christus en Diens relatie tot respectievelijk Israël en Zijn Gemeente verwijzende typologie. Er zijn ook directe lijnen naar nieuwtestamentische gebeurtenissen en principes in te vinden. Zoals het beeld van de Grote Onbekende in dit boek ook Ploni Amoni, c.q. 'zulk één' genaamd dat in de Evangeliën is te ont dekken als de onbenoemde die de ezel beschikbaar stelt voor de zogenaamde 'intocht in Jeruzalem' van de Heere Jezus. De ezel is een beeld van de Gemeente, primair voortgekomen uit de tien stammen van Israël, die in Orpa – de ándere schoondochter van Naomi – zijn te herkennen. Ruth is evident het symbool van de twee stammen, Naomi van geheel Israël. Dat Boaz de losser kon worden van Ruth, kwam doordat Ploni Amoni, de eerste rechthebbende, er niet meer toe in staat was. Hij had kennelijk al de erfenis van iemand anders veilig gesteld. Zoals Christus, in deze tijd dat zwijgend en ongezien door de wereld voor de Gemeente deed. Die is nu het vruchtdragende volk, levend onder de door de Joden nog niet aanvaarde genade. ‘Geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten u een losser te geven.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.