Het licht is aan (Kersttoespraak 2008)

Kerstprogramma van Johan Th, Bos, Ab Klein Haneveld en BBC Combo. Opname radiouitzending Loco FM Olde broek op 25 december 2008; www.locomediagroep.nl.
Ervan afgezien dat de data van Kerstfeest vrijwel zeker niet in de buurt liggen van die van Christus' geboorte, is er niets tegen het te vieren. Tragisch is alleen dat men het in de prak tijk blijkbaar zo ongeveer het belangrijkste christelijke feest lijkt te vinden, ook gevierd door volstrekt ongelovigen. De geboorte van de Heere Jezus was het begin van Zijn weg op aarde, die aan het kruis eindigde. Maar het échte Christus feest, dat voor gelovigen het hoogtepunt zou moeten zijn, is Zijn opstanding. Pasen. De belangstelling daarvoor is aan zienlijk minder dan voor Kerst. Men blijft even stilstaan bij het nog in de armen te nemen, beheersbare, te manipuleren kind in de kribbe en de naar eigen inzichten in te richten stal, maar wendt zich af van de verrezen Koning en Hogepriester van wie in Hem geloven. Men wil een portable kind en een daarbij aangepaste godsdienst. Religieuze traditie in plaats van overgave aan het Hoofd van de Gemeente, Die als Eersteling van de eerstelingen van een nieuwe schepping op stond in nieuw leven. ‘De heerschappij is op Zijn schouders.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.