Paulus op de Areopagus

Toen Paulus het oude Athene bezocht, was die stad een centrum van wetenschap, die voornamelijk neerkwam op filosofie. Daarin manifesteerden zich uiteenlopende stromingen. Gelijktijdig was de stad ook vol spiritualiteit. Die grijpt ook nu in vele vormen om zich heen, waarmee weer duidelijk wordt dat er niets nieuws is onder de zon. Te midden van vele afgoden, predikte Paulus het Evangelie van Christus op de Areópagus. Dat stuitte op verzet van de Griekse filosofen, want de wijsheid van de wereld is dwaasheid voor de leven de God, de Schepper, Die niet in stenen tempels woont. Hij heeft Zich een Man uitverkoren, Die Zijn wezen toont. De verrezen Eersteling van een nieuwe schepping, Die in de toekomst de wereld rechtvaardig zal oordelen. Nu nog nodigt hij alle mensen uit tot bekering en het aanvaarden van Zijn Woord der Waarheid. Daarvoor is filosofie niet nodig. ‘God verkondigt nu alle mensen dat zij zich bekeren.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.