Jeruzalem en Babel

Twee wegen kon de mens altijd volgen: naar Babel en naar Jeruzalem. Zij zijn niet alleen steden, maar staan typologisch ook voor tegenovergestelde geestelijke domeinen. Babel, waar eens een toren werd gebouwd, symboliseert alles wat de mens centraal stelt. Het is het rijk van ideologieën, spiritualiteit, religies, beschaving, culturen en alles wat de mens zelf aan torens bouwt om als schepsel boven de Schepper uit te torenen. Het rijk van de antichrist ook. Jeruzalem is de stad waar de Messias zal terugkeren. Hoewel die eerst zal worden verwoest en daar de 'Dag des Heeren' ook Grote Verdrukking genaamd zal beginnen, vestigt de Heer er daarna de herstelde troon van David. Voor gelovigen ver wijst die aardse stad tegelijk naar het hemelse Jeruzalem, het nu nog ongeziene koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Babylon, de wereld in duisternis, werd en wordt geregeerd door de duivel. De oproep tot de daar nog vertoevende mens is dat rijk te verlaten en te kiezen voor het nieuwe leven en de vrijheid. ‘Gaat uit van Babel…’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.