De Heer zal voorzien

Toen God voorzag in een offerdier ter vervanging van Izak, verwees dat naar dood en opstanding van de Heere Jezus Christus en Zijn Gemeente. Abraham geloofde dat de Heere zou voorzien en zei dat letterlijk: 'Jehovah yireh'. Uit woord studie van die term, afgeleid van het Hebreeuwse 'raah', blijkt dat diverse begrippen erin samenvallen. Zoals: zien, la ten zien, kijken naar, beschermen, bewaken en verschijnen. Alle hebben met licht te maken. Overdrachtelijk met het Licht waarop de gelovige zich zou richten. Izak – Abrahams énige zoon genoemd, hoewel Ismaël eerder werd geboren – verkréég bij het offer leven, in plaats van het te verliezen. Een verwijzing naar dood en opstanding van de Heere Jezus, Die daarin de Zijnen voorging. Daarbij refereert het altaar niet aan dood (zoals het kruis, c.q. de slachtbank), maar aan leven. Nieuw leven van de Hogepriester, tot Wiens genade troon gelovigen zouden naderen. Overeenkomstig zijn getuigenis 'De Heere zal voorzien' noemde Abraham de offer plaats Moria, waar Salomo de tempel zou bouwen. ‘De Heer zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.