De Gemeente ná de 'opname'

Het idee dat rond de wederkomst van Christus de Gemeente zal worden opgenomen, zodanig dat die met aardse zaken niets van doen (meer) zal hebben, heeft de leer aangaande de opname dikwijls in discrediet gebracht. Echter, de Bijbel leert dat de Gemeente bestaande uit eerstgeboren zonen een vooraanstaande en actieve positie zal innemen in de Openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde. Voor dat doel gaat de Gemeente Hem eerst tegemoet om daarna met Hem te worden geopenbaard in heerlijkheid. (Kol.3:4) ‘Dan zal de Heere mijn God komen vergezeld door al Zijn heiligen.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.