De Ware God

Eén Schepper, Almachtige, Eeuwige is er maar. Kenmerkend voor Hem is dat Hij – in tegenstelling tot afgoden – van het begin af heeft gesproken. Nu nog doet Hij dat door Zijn Woord, de Bijbel. Hij wil niet dat daar ook maar iets aan wordt toegevoegd. Geen 'tittel of jota.' Ook dát heeft Hij Zelf in dat Woord duidelijk gemaakt. Daarmee zijn dus per definitie alle andere als heilige en van God afkomstig gepresenteerde geschriften, zoals de Koran en het boek van Mormon, in strijd. Alleen de Bijbel geeft helder zicht op de toekomst. Hoewel afgoden volgens de Schrift niets zijn, komt men door het nochtans proberen hen te volgen wel bij de duivel terecht. Omdat door mensen zelf gemaakte goden uitwerking van de leugen zijn. In feite houden filosofen en theologen die door hen zelf gecreëerde concepten aanhangen zich bezig met afgoderij. Christenen weten op grond van de Schrift dat er maar één God bestaat, Jehovah, van Wie de Heere Jezus Christus het Afschijnsel is. ‘De Heere, onze God, is één.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.