Het Levende Lichaam

Zoals God natuurlijk leven in Adam blies, kwam in het sterfelijke lichaam van de Heere Jezus bij Diens opstanding eeuwig leven door de Heilige Geest, dat gelovigen met Hem delen. Het is de bedoeling dat zij hun aardse lichamen, de aarden vaten, beschikbaar stellen aan hun Heer. Zij mogen, evenals Hij dat in geloof (door zijn dood heen) deed, zicht hebben op heerlijkheid. De mate waarin die hen ten deel valt, is afhankelijk van hun wandel: de wijze waarop zij in alle – door genade verkregen – vrijheid Hem dienen. In dode lichamen wordt nieuw leven gebracht, zoals dat ook met de opgestane Eersteling gebeurde. Samen vormen de gelovigen het éne volk dat uit alle volken wordt geroepen, het Lichaam van de verrezen Christus, waarvan Hij het Hoofd is. Het telt vele leden, die allen door Hem Zelf worden geleid. ‘Maar wij hebben die schat in aarden vaten.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.