De Blijde Boodschap

Wat tót Christus' opstanding verborgen moest blijven, hoe wel heel het Oude Testament er in bedekte termen naar verwees, mocht onder het Nieuwe Verbond openbaar worden. De blijde boodschap van Gods rechtvaardigheid. Zijn zalig makende genade is verschenen. Wie door geloof daaraan deel krijgt, is verbonden met Christus en toegevoegd aan Zijn Gemeente. Met die status verdraagt leven onder de wet zich niet. Die kan allerminst 'een blijde boodschap' worden genoemd. Niet aan, maar in de wereld wordt het Woord ge predikt, opdat enkelingen in de duisternis het Licht zullen zien. Voor wie buigen voor dat Woord van eeuwige ver troosting is het ‘kracht Gods tot zaligheid’ waaraan Hij trouw blijft. Zij zullen delen in Christus' heerlijkheid en zijn op weg naar Zijn rechterstoel, waar de gelovige zal worden beloond naar de mate waarin hij in de hem geschonken vrijheid zijn Heer heeft gediend. ‘Ik schaam mij het Evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.