Tot vrijheid geroepen

Altijd is de mens een dienstknecht. Van nature is hij een slaaf van zonde, wet en dood. Alleen door geloof komt hij in de vrijheid, maar die is bedoeld om God te dienen. Ook de Heere Jezus Christus, met Wie de gelovige is opgestaan, bleef trouw aan Zijn bediening. Hoe de gelovige met zijn verkregen vrijheid omgaat is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Een verkeerd gebruik ervan ontneemt hem niet zijn behoud, maar wel zijn erfenis. Hij móét weliswaar niets, maar mág zich laten leiden in alle waarheid door de Heilige Geest. Het doel van een christen is te worden opgevoed tot bekwame erfgenaam. En te wandelen in ‘nieuwheid des levens’. Die wandel heeft consequenties voor het praktische leven. Het zal onder meer moeten inhouden dat de relatie met zijn Heer en de dienst aan Diens koninkrijk boven alle aardse bekommernissen staat, inclusief aardse banden zoals het huwelijk. ‘Vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij ge maakt dienstknechten der gerechtigheid.’


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.