Zalige Hoop

De essentie van de hoop van de gelovige is zijn hemels burgerschap. Dat geniet hij niet pas na zijn sterven, maar sinds zijn wedergeboorte. Hij deelt met heel de Gemeente in de heerlijkheid die Christus na Zijn opstanding ten deel viel. Vooralsnog is die verborgen, maar in de toekomst wordt zij ook op aarde openbaar. De consequentie van het feit dat de Zoon en Diens dan eveneens tot zonen (aan)gestelde mede erfgenamen Hoofd en Lichaam sámen zullen verschijnen, is dat de Gemeente eerst wordt opgenomen. Zij bestaat uit de eerstelingen van de oogst onder het nieuwe verbond. De oogst zelf, onder de volken, volgt pas als Israël tot geloof is gekomen. ‘Verwachtende de zalige hoop… de verschijning der heerlijkheid.’


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.