Een nieuw Jeruzalem

Hoewel hij het oude Jeruzalem niet kende, verwachtte Abraham het nieuwe al. Het begrip omvat dan ook veel meer dan een letterlijke stad, ongeveer naar analogie van het vernoemen van staten naar hun hoofdsteden. David bracht het aard se Jeruzalem in perspectief als het bestuurlijke centrum van de Messias, Die weldra Zijn rijk (ook) op aarde zal stichten en met de Gemeente de wereld oordelen. Op grond van hun geloof leven hemelburgers nu al in het ‘Jeruzalem dat boven is’. Zij zijn erfgenamen, die met Christus een hemelse positie delen. Vrijgemaakt van de slavernij der wet, waarvoor het aardse Jeruzalem nog als symbool staat. Christus' rijk onder het Nieuwe Verbond is nu nog verborgen, straks wordt het vanuit de hemel openbaar. ‘Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem.’


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.