Wonderen en Tekenen

Geen groter wonder dan de wedergeboorte van een mens! Die heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld lichamelijke genezing, eeuwige waarde en voltrekt zich verborgen. In de bijbelse geschiedenis deden zich geregeld Goddelijke won deren voor, maar altijd als tekenen, die zicht gaven op de toekomst in Zijn plan. Dat geldt ook voor de wonderen die de Heere Jezus deed. Noch daardoor, noch door Zijn opstanding, kwam men massaal tot geloof. Niet zien en tóch geloven, vertrouwend op Zijn Woord, is dan ook wat Hij vraagt. Dat staat haaks op zichtbare ‘attracties’ waarmee de satan de wereld en liefst ook christenen voor Zijn wederkomst zal verbazen. De tegenstander kan daarbij zelfs correct bijbelse taal spreken, in een poging ook gelovigen te misleiden. We ten en zich vasthouden aan wat de Schrift zegt, is daartegen het geëigende wapen. ‘Verblijdt u niet dat geesten u zijn onderworpen, maar dat uw namen zijn geschreven in de hemelen.’


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.