Een Nieuwe Schepping

De essentie van Gods werk is genereren van een nieuwe schepping door Zijn Woord. Zonder dat lichtend Woord is er geen leven. Omdat de wereld het niet heeft aanvaard, ver keert zij in duisternis. Door in geloof aannemen van de Hee re Jezus Christus hét Licht en dé Waarheid worden men sen sinds Zijn opstanding wedergeboren tot een nieuwe schepping. Gelovigen uit het Oude Testament krijgen die status op de Jongste Dag. De uit een zondige aarde voortgekomen mens is dood voor God en een slaaf van diens tegen stander. Hij kan die situatie handhaven en de zonde blijven dienen óf één worden met Christus. Dat betekent nieuw leven in vrijheid, om Hém te dienen. Op weg naar de aanstelling tot zonen en het ontvangen van een nieuw lichaam. In dit oude zucht de gelovige nog. Zoals heel de oude schep ping. Maar ook die zal vernieuwd worden. ‘Ziet, alles is nieuw geworden.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.