Zegen of vloek?

Hoewel door God boven alle volken verheven, woonde Israël vrijwel nooit in rust en vrijheid in en het beloofde land. Het was verlost, maar leefde daar niet naar. Het probeerde zich uiterlijk tevergeefs aan regels te houden. Maar God ziet het hart aan en wil dat Zijn Woord dáárin woont. Evenals onder het Oude kan men ook onder het Nieuwe Verbond ze gen missen. Ook het leven uit genade moet gelééfd worden. Veel christenen openbaren daarvan weinig, doordat zij in de praktijk geen prioriteit geven aan wat boven is. Zij vertrouwen niet, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord, volledig op de Heer en dienen Hem daardoor niet. Hun wandel is niet overeenkomstig hun roeping. Zij blijven halsstarrig werken van het vlees doen. Zo dreigen zij, hoewel wedergeboren, de erfenis van het zoonschap te missen. ‘Kies dan heden wie gij zult dienen.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.