Kracht in Zwakheid

Het vlees van de mens is zwak. Hoe meer hij zich onder de wet stelt, hoe sterker hij dat ervaart. Maar wie gelooft is voor wereld en wet gestorven en behoort door genade tot de nieuwe schepping. Naar het vlees is hij nog een breekbaar vat, maar in die zwakheid giet God dezelfde kracht uit, waarmee Christus werd opgewekt. De ultieme consequentie daarvan zal zijn dat hem, in navolging van zijn Heer, het aardse lichaam ontvalt en hij een nieuw ontvangt. In dat licht is het oude leven van de gelovige niet van essentieel belang. Hij verkreeg in Christus ook geen kracht om de oude schep ping te verbeteren, maar om deel te hebben aan een nieuwe, en aan de hemelse positie van zijn Heer. Zoals eens Abraham, wiens onvruchtbare oude vrouw alsnog baarde, ver trouwt hij op het Leven, hoewel het sterfelijke voor ogen is. ‘Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.