Woord of Traditie

Veel christenen hebben er blijkbaar moeite mee te leven in de vrijheid van Christus' genade. Zij gaan te rade bij uit ijdele aardse filosofie voortgekomen traditie, in plaats van Gods Woord. Het resultaat is een wirwar van rituele en andere uiterlijkheden, in plaats van verandering van en Brood voor het hart. Daardoor draagt veel zogenaamd christelijk denken de sporen van Griekse mythen. Traditie leidt niet tot nieuw leven, maar tot geestelijke gevangenschap en in ultieme vorm naar de duivel. ‘Uitzinnig’, noemt Paulus gelovigen die zich laten betoveren door traditie en een zwaar religieus juk op zich nemen, terwijl God alleen vertrouwen op Zijn Woord verwacht. Het Woord der Waarheid leidt gelovigen uit de slavernij. Het nieuwe eeuwige leven verdraagt zich niet met de op het vlees gelegde wet. ‘Het Woord van Chris tus wonen rijkelijk in u...’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.