Bruid of Zoon? (De Gemeente als Man)

De begrippen mannelijk en vrouwelijk blijken in de Bijbel relatief. De Gemeente heeft als lichaam van Christus, waar van Hij het Hoofd is, deel aan Zijn voor de wereld nog on zichtbare positie en daarmee aan de mannelijkheid van Zijn Zoonschap. Maar ten opzichte van Christus Zelf is dat lichaam het vrouwelijke, dat het onzichtbare tot uitdrukking brengt. Iedere gelovige is rechtstreeks met Hem verbonden en daardoor ook met zijn broeders en zusters. Die gemeen schap met Hem ligt voor het volk Israël nog in het verschiet. Het zal in de toekomst Zijn bruid zijn. Dat is een andere sta tus dan die van de tegenwoordig met Hem tot één plant ge worden gelovige, met wie Hij maaltijd houdt. Samen mogen zij zich mannelijk houden in geloof als het lichaam van de unieke Zoon en Koning en Bruidegom. Staat in het geloof, houdt u mannelijk.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.