Een teken van afwassing

De doop is een uitwendig teken van het feit dat de gelovige met Christus niet alleen is gestorven, maar ook is opgestaan. Hij is uit de door de duivel geregeerde wereld getreden en maakt deel uit van een geestelijk, hemels volk. Dat vergt een keuze. Door het sterven van de Heere Jezus is voor God heel de mensheid dood. Op die manier is voldaan aan de eis van Zijn wet en is voor eens en altijd de straf gedragen voor de zonde van de wereld. Maar daarna is de mens nog niet behouden! Daarvoor is wedergeboorte in het nieuwe leven van de opgestane Christus nodig. Aan geestelijk doven en blinden wordt die boodschap gepredikt: kiezen voor het eeuwige leven in Christus. In wie dat doet begint de Heer een werk dat Hij naar Zijn belofte ook zal volbrengen. ‘Wij bidden u van Godswege: Laat u met God verzoenen.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.