Ik zal zijn, Die ik zijn zal (Ik Ben heeft Mij gezonden)

‘Ik zal zijn, Die Ik zijn zal.’ Met die woorden heeft de God van Abraham, Izaäk en Jakob Zich aan de mens voorgesteld. Een naam die weergeeft Wie Hij is, samengebald in de woorden Ik Ben. Die gebruikt de Heere Jezus ook in het Nieuwe Testament om te zeggen Wie Hij en wat Zijn missie was. Overal waar de Godheid, de Schepper, Zich manifesteert, wordt Christus openbaar. In Hem identificeert de Eeuwige Zich als Jehovah. De Naam des HEEREN boven alle namen. In tegenstelling tot wat religie vaak beweert, mogen wij die geloven Hem bij Zijn naam noemen. De naam van de Gezalfde, Die ook door Joden eens als hun Messias zal worden (h)erkend. Eer Abraham was, Ben Ik.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.