Losser en Looser

In overeenstemming met de oudtestamentische wetgeving had de Heere Jezus Christus het recht – niet de plicht – om tot ‘loosers’ verworden mensen vrij te kopen uit slavernij. Daarvan maakte Hij gebruik. Als Losser nam Hij de schuld weg die op de wereld drukte. Maar alleen wie Hem in die hoedanigheid aanvaardt krijgt deel aan de vrijheid. En ook aan de door Christus, als Eerstgeborene, voor Zichzelf en Zijn ‘familie’ veiliggestelde eeuwige erfenis. Gelovigen zijn nu al verlost van wet en dood. Zij mogen hun Heer onbekommerd en in vrijheid dienen. Hun huidige zaligheid is een garantie voor wat hen nog wacht nadat de lasten van het aardse lichaam zijn weggevallen. ‘Ik weet mijn Losser leeft.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.