Heerlijkheid!

De kracht van Christus' opstanding bewerkt heerlijkheid in Zijn Gemeente. Het is de onmetelijke meerwaarde van het nieuwe leven, waarnaar zowel de wonderen die de Heere Jezus deed, als die vóór Zijn komst werden verricht, al verwezen. Hoewel nog niet openbaar, is Zijn eeuwige heerlijkheid nu al aanwezig in de leden van Zijn lichaam. Het is de bedoeling dat iedere individuele gelovige zich met de hem ge geven kracht van het nieuwe leven beschikbaar stelt aan zijn Heer. En Hem op die manier verheerlijkt. In afwachting van het moment waarop de volle heerlijkheid van Christus en Zijn gemeente zichtbaar zullen zijn. ‘Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.