Zonen van God

Met de term 'Zonen Gods' worden in de Bijbel onderling sterk verschillende categorieën schepsels aangeduid. Wie waren de gevallen hemelse wezens die volgens Gen.6 seksuele gemeenschap hadden met vrouwen op aarde en onvruchtbare 'reuzen' verwekten? Voor de christen impliceert het beloofde zoonschap, waarheen hij op weg is, deel hebben aan de erfenis van Christus. Die viel Hem ten deel na Zijn opstanding en weldra zal Hij Zijn rechten volledig opeisen. Zowel de Gemeente als geheel als de individuele leden zullen dan met zoonschap worden bekleed. Want zonen zijn erfgenamen. Christus erft niet alleen in de hemel, maar ook op aarde, als 'Zoon van David', uiteindelijk alle macht. En daarin speelt ook die andere zoon, het volk Israël, een exclusieve rol. Omdat God ook die belofte nakomt. Een veelzijdige, praktische studie. ‘Als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van Christus.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.